Westhoff Veiligheid & Arbo

voor veiligheid en arbo oplossingen

 

Staat het onderwerp wat u zoekt er niet bij? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via

Diensten:

 

Wat kan Westhoff Veiligheid & ARBO voor u betekenen.

Westhoff Veiligheid & ARBO levert diensten zoals:

Veiligheidskundige ondersteuning in breedst mogelijke zin.

Bijvoorbeeld:

Als contractor wordt u steeds vaker geconfronteerd met het feit dat u bij steeds meer bedrijven zelf voor veiligheidskundige ondersteuning dient te zorgen.
Westhoff Veiligheid & ARBO kan u deze ondersteuning op project basis bieden, zodat u hiervoor zelf geen veiligheidskundige in vaste dienst hoeft te nemen.

Het updaten van VCA-systemen/handboeken.

Toezicht houden op veilig werken van uw medewerkers en de naleving van wettelijke en bedrijfsregels op het gebied van ARBO en arbeidsveiligheid.

Werkplek onderzoek.

Het in kaart brengen van de risico's van een bepaalde werkplek of afdeling.

Opzetten Risico Inventarisatie en Evaluatie.

Het maken van de RI&E zodat deze getoetst kan worden door een kerndeskundige.
Kerndeskundigen zijn: hoger veiligheidskundige (HVK), arbeidshygiënist, bedrijfsarts of
een arbeids & organisatie (A&O) deskundige.
Deze dienen gecertificeerd te zijn, maar niet noodzakelijkerwijs verbonden aan een arbo-dienst.
Westhoff Veiligheid & ARBO kan ook de toetsing voor u verzorgen door samenwerking met een gecertificeerde HVKer.

Maken van het Plan van Aanpak naar aanleiding van de RI&E.

Het opstellen van een plan van aanpak (P.V.A.) met maatregelen naar aanleiding van de RI&E met als doel de geïnventariseerde risico's te elimineren en/of reduceren.

Opstellen van procedures en instructies.

Het schrijven van procedures en instructies, eventueel voortkomende uit de RI&E en het P.V.A., die tot doel hebben uw medewerkers in staat te stellen hun werkzaamheden op een veilige en efficiente wijze uit te voeren.

Geven van voorlichting en onderricht.

Het geven van voorlichting en onderricht o.a. naar aanleiding van de maatregelen, zoals bijvoorbeeld procedures en instructies, voortkomende uit het P.V.A.

VCA opleidingen.

Voor VCA-basis, VCA-vol & VCU-VIL opleidingen in samenwerking met PBNA.

Metingen, Inspecties en Controles met betrekking tot veiligheids aspecten.

Het uitvoeren van metingen en het houden van inspecties en controles om te toetsen of de geïmplementeerde maatregelen het beoogde effect hebben en of de voorschriften worden nageleefd.

Gasmeten.

Westhoff Veiligheid & ARBO voor het gasmeten en gasvrijverklaren van uw containers en/of bulkladingen (gasdokter), tevens kan Westhoff Veiligheid & ARBO EX-OX-TOX gasmetingen (besloten ruimtes) voor u verrichten.

Ongevallen onderzoek.

Het doen van onderzoek naar de oorza(a)k(en) van een ongeval en het adviseren van maatregelen om de kans op herhaling zo klein mogelijk te maken en/of de gevolgen zoveel mogelijk te beperken.

Advies voor het opslaan van gevaarlijke stoffen.

Advies uitbrengen, na gedegen onderzoek, hoe gevaarlijke stoffen het beste op uw bedrijf kunnen worden opgeslagen.
Controle of uw opslag voldoet aan de nieuwe richtlijn PGS-15 of, voor zover nog van toepassing, de CPR-15 en het adviseren van maatregelen om de opslag te laten voldoen aan de richtlijn(en).

Alle mogelijke adviezen op veiligheids gebied.

Het is ondoenlijk om ieder veiligheids aspect te omschrijven daarom:

Wanneer u niet zeker bent of Westhoff Veiligheid & ARBO u kan bieden wat u zoekt neem dan vrijblijvend contact op.

Terug naar begin pagina.